Site dedicat tuturor iubitorilor de poezie!

Aspecte din lansarea cărţii “Suflet de vânzare” şi FOTO.


Discursul referentului Cultural al Casei Armatei şi şeful Cenaclului Literar “Mihail Sadoveanu” din Constanţa, – Profesorul şi poetul, dl.Geo Vlad.

          La Editura Europolis, în condiţii grafice de invidiat a apărut recent, placheta “Suflet de Vânzare” – poezii semnate de Georgeta Țuţuianu Stănciulescu. Numele G.T. a început să ”circule” în mediile cenacliere din Constanţa, în urmă cu 4-5 ani, întai pe la Casa de Cultură – susţinută de Cenaclul ”Verba Nova”, condus de dna. bibliotecară  Prof. Theodora Sulcă şi Constantin Carnici, apoi la Casa Armatei, unde a fost propusă cu generozitate de domnul Geo Vlad. După ce a trecut prin furcile caudine ale criticilor de la ”Mihail Sadoveanu”, G.T. a început – cu o ambiţie remarcabilă! – să bată pe la uşile redacţiilor…şi începe timid, să publice versuri (de dragoste, mai ales) dar şi despre mare şi marinari în revistele: “Timona”, ”Marea Noastră”, ”Destine Adevărate”, ”Ecran Magazin”, s.a.m.d.
          După ce trăieşte o cruntă experienţă de viaţă care îi zdruncină serios echilibrul sufletesc, se hotărăşte să lase în urmă ceva durabil, alături de cele două fetiţe frumoase – şi…îşi adună poeziile publicate între coperţile acestei prime plachete, intitulată provocator! – “Suflet de Vânzare” – Chiar din primul poem (“Suflet de Vânzare”), o adevărată profesie de credinţă, radiografie a suferinţelor cumplite prin care a trecut, ne oferă – pe tavă – sufletul ei cu care ”face ce vrea”, e  “la vedere” cu “un preţ bun”, chiar dacă e “uzat” şi ”are culoarea de un negru trist” – “însângerat şi zdrenţuit şi trist”, şi termină pesimist cu o întrebare retorică – “Dar fără tine, oare, are rost, Să mai exist?!” 
          Volumul cuprinde lirica unui orizont deschis, dar are şi poezii cu caracter social, majoritatea poeziilor exprimă trăiri proprii. Versurile ei de dragoste nu fac trimitere la o lume imaginară, fantastică. Poemele curg, au echilibru, armonie si fineţe. Poeta nu face excese, aflându-se în momentul de faţă la un remarcabil nivel artistic. G.T. reflectă viaţa din mai multe puncte de vedere. Abordează subiecte ca: dragostea, despărţirea, dorul, obiceiuri populare, marinăria. Versurile poetei G.T. despre speranţă, dragoste, dor, pace, frăţie, pătrund până în adâncul sufletului. În poeziile ei se simte o inimă plină de iubire. Dragostea pentru iubitul plecat pe mare o transformă uneori în “iubire cosmică”:

“De ce m-ai ales chiar pe mine
Sà-mi pui stele in lacrimi si lacrimi in stele?”
…Mi-ai adunat nori pe frunte,viscol in gene,
Mi-ai pus cununà pe crestet /crezand cà-i al tàu Universul
Uitand cà bolta-nstelatà nu-s eu”

Poeta le oferă fetelor ei sfaturi:

“Să nu iubeşti un marinar!”
Lasă să ardă mocnit, dorul pribeag.
Învaţă să zbori precum ciocârlia
Cântându-ţi iubirea, inălţându-ţi făclia”

Alteori abordează cu durere subiecte sociale: (“Copil lovit, copil sărman”, “Uitat sub tei”, ”Mă doare când văd”, ”Puiul de ciocârlie”), trăind cu intensitate nenorocirile şi durerile lumii. În poemul “Măicuţa mea” se apleacă smerit spre chipul mamei.

“Ni se părea că eşti prea rea
Când ne certai cu vorba ta,
Mai ceartă-ne, măicuţa mea!”

Un poem tulburător este cel dedicat “Tatălui meu”

“Da! Sunt Vitoria Lipan din ”Baltagul”
Şi mi-e drumul amar, înspinat
Spre adevăr, spre părintele meu, dragul
Mielul ucis, sacrificat el a fost …”

Un poem de final (de carte) este “Patru Martie” dedicat satului natal din care s-a ridicat frumoasa poetă de azi. Majoritatea poemelor însă atestă o alianţă veche în poezie – marea şi erosul: “Caută-mă!”, “Doar tu”, ”Simt şi cred”, ”Noi doi”, ”Priveşte, iubite, norii!

“Priveşte, iubite! Fulguie mister norii…
Nu te uita-napoi!
Scaldă-ţi tristetea ochilor
În zorii dragostei
Ce-a-nmugurit în noi”…
“Înalţă-te prin lujere aromate
Purificate prin apă şi prin foc…
Te-aştept într-un hamac din stele…”

Poezii de dragoste, mărturisite cu…dragoste pentru alesul inimii care tot pleacă, tot pleacă… “Mai lasă-mi ochii”, “Nu mi-am dorit mai mult”, “A mai trecut o zi”, “E prea târziu”, “Un roşu trandafir”, ” Ți-aş dărui”, ”Dorinţa”, ”Ochii tăi”, ”Şi iar mă-ntorc”, rostite cu sinceritate, versurile pot să aibă în conştiinţa celui chemat fără încetare, dorit fără încetare, dar plecat mereu, departe… În general poezie sentimentalistă, care exprimă nişte trăiri puternice, într-o formă directă, fără să abuzeze de metafore sau alte figuri de stil sofisticate, care încifrează textele altora, transformându-le în enigmistică neinteligibilă cititorului normal. Salutăm ambiţia de necontestat a Georgetei Țuţuianu Stănciulescu de a realiza o plachetă de poezie, “tupeul artistic” pe care le dovedeşte, reuşită -în ultimă instanţă- a acestei cărţi, realizată frumos de consilierul editorial domnul Eugen Vasiliu (prieten de o viată!) cu o copertă provocatore şi sugestivă!) semnată de C-tin Bată, în totul o carte reuşită .

Felicitări doamnei Georgeta. T. Stănciulescu şi… pe mai departe! Un catren ptr.G.T.- la lansarea cărţii:

“Dragă Geta, nu te doare
Cu un ”suflet de vânzare”?!
Îţi ofer ca alinare,
Sănătate! Pace! Soare!”

10 mai 2002, orele: 17: 00 Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanţa, Sala Mică. 

 

 

Asistent al Facultăţii de Teologie din cadrul „Universităţii Ovidius” din Constanţa, şi preot la Biserica: ”Sfântul Spiridon” din Constanţa, dl. Hulubeanu Ionuţ.

          Poezia, atunci când slujeşte principiilor fundamentale ale credinţei creştine este o formă de rugăciune, o cale de a ne apropia de Dumnezeu, un mod de a progresa în adevăr, in dreptate şi, mai ales, in iubire. Cand spun acestea mă gândesc în primul rând la faptul că în Sfântă Scriptură, în Vechiul Testament, avem cărţi în care rugăciunea este exprimată în forme versificate – Psalmii lui David sau cartea Cântarea Cântărilor. Prezenţa acestora în canonul Sfintei Scripturi este, poate, cea mai clară dovadă a faptului că poezia, acceptată de Dumnezeu, este, in cele din urmă, un mod de a-l sluji pe Creatorul nostru.
          În ceea ce priveşte cartea doamnei Georgeta Țuţuianu Stănciulescu “Suflet de vânzare”, carte la a cărei lansare suntem astăzi prezenţi, ea este o lucrare nu numai dorită, ci şi necesară într-o perioadă în care sensibilitatea adevărată pare că este pe cale de dispariţie. Este, aşadar, o carte ce are rolul de a ne trezi din răutatea zilelor în care trăim, o carte semnal de alarmă aspră obişnuinţei greşite de a ne resemna în faţă      râului cotidian de tot felul. Sensibilitatea devine în felul acesta o armă împotriva  nepăsării, a abrutizării generale pe care o resimţim mai mult sau mai puţin în viaţa noastră. Ori, un astfel de eveniment nu trebuie şi nu putea să treacă neobservat pentru toţi aceia care refuză să se resemneze, pentru toţi aceia care nu vor să inceteze a înainta pe calea spre Dumnezeu.
          Citind cartea doamnei Georgeta Țuţuianu Stănciulescu observăm de la început aria vastă de teme pe care autoarea o acoperă: a iubirii pure dintre indrăgostiţi şi a iubirii faţă de cei dragi în general- mamă, tată, copii etc., a dragostei faţă de tot ceea ce ne înconjoară şi, ca slujitor al lui Dumnezeu, nu pot să nu evidenţiez mai ales pe cea a neliniştii sufleteşti, a acelei nelinişti care frământă adeseori pe cei mai mulţi dintre noi. Acea nelinişte izvorată din teama indepărtării de Dumnezeu, faţă de Cel Care ne-a creat şi pentru care trăim.”Neliniştit este sufletul meu pană când mă voi odihni intru tine”, spunea odinioară Fericitul Augustin. Acelaş lucru pare a-l spune, cu alte cuvinte, în mod indirect, şi doamna Georgeta Țuţuianu Stănciulescu în multe dintre poeziile sale:

”O, Doamne! De ce nu adormi pe vârfuri de stele,
Să-ţi vină în vis gândul bun că şi eu sunt copil!
Pui de ciocârlie, cu ochii adânc miraţi,
Cu lacrima arsă, obrajii brăzdaţi
De soare, tristeţi şi dor,
Iţi caută răcoarea…Doamne! Fii, Doamne, ocrotitor!”

sau, in poezia al cărei titlu a fost preluat de intregul poem – Suflet de vanzare:

”Te-am oferit ( o, suflete) aşa precum ai fost:
Însăngerat şi zdrenţuit şi trist…
Dar fără tine, oare are rost să mai exist?”

Atâta zbucium şi-atâta dorintă de mai bine iradiază din cartea doamnei Georgeta Țuţuianu Stănciulescu! Zbucium izvorat din nedreptăţile intâlnite în această lume: o  lume cu mulţi copii sărmani:

“Copilule, suflet de înger blând,
De mii de ani vii pe acest pământ
Dar uneori uitat esti de noroc
Şi nu-ţi găseşti printre ai tăi un loc.”

cu oameni indiferenţi faţă de cele sfinte:

“Netulburat şi lin iţi va fi somnul
Dacă ai fost nevinovat
Dar neagra inimă va implora pe Domnul,
Dacă de viaţa de apoi nu ţi-a păsat!”

şi dorinţă de mai bine alimentată de speranţa unei convertiri cât mai rapide şi mai profunde:

”Cu bine răul să îl răsplăteşti.
Copii tăi şi ai lumii să-i iubeşti!”

şi, mai ales, de speranţa că Dumnezeu nu ne va părăsi:

“Adu-ţi aminte, Doamne, sunt om pe pământ,
Frământat cu migală, după chipul tău,
Din apă şi lut.
Doamne! Fii, Doamne, ocrotitor!

Cartea doamnei Georgeta Țuţuianu Stănciulescu este aşadar un semnal de alarmă, un strigăt disperat, un protest faţă de răul care pare uneori că a copleşit fără salvare intreaga lume. Ea este, insă, în acelaş timp, o chemare pentru noi toţi de a deveni mai buni, de a ne apăra lumea în care trăim şi, prin aceasta, de a ne apăra pe noi inşine de umbra morţii care sub multe forme ne asaltează la tot pasul căutând să distrugă chipul lui Dumnezeu din noi:

”Mă doare cand văd: suflet hain,
omul muscând cu venin,
cainele bătut, pasărea cu penajul rupt,
minciuna cu multe picioare pe mine mă doare.”

Se cade aşadar, să-i mulţumim doamnei Georgeta Țuţuianu Stănciulescu pentru darul frumos pe care ni l-a făcut nouă, tuturor, această carte de poezii, care are menirea de a ne inălţa sufletele spre Dumnezeu. Iată de ce se cuvine ca si noi, asemenea poetei de lângă noi, să strigăm glas mare:

”Iubiţi-vă poeţii, oameni buni!
Puţini sunt cei blagosloviţi cu har…
Purificaţi-vă prin cuvintele minuni
Inăltaţi-vă prin poezia primită în dar!”.

 

10 mai 2002, Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanţa.

 

 

Dedicaţia dl. colonel Ananie Gagniuc, scriitor umorist şi Şeful Casei Armatei din Constanţa. Doamnei GEORGETA ȚUȚUIANU STĂNCIULESCU la lansarea volumului de versuri “SUFLET DE VÂNZARE”

Volumul doamnei Țuţuianu, poetă şi cântăreaţă
Vine ca o nouă dimineaţă, când, cu ochii în ceaţă
Te trezeşti cu faţa la cearceaf, după ce de cu seară
Te-ai făcut praf
Când cauţi pe noptieră grefe, lămâi sau pahare
Şi dai de cartea . . . SUFLET DE VÂNZARE!
O poezie – două citeşti şi de-a binelea te trezeşti!
Vine nevasta să te certe, ochii să ţi-i scoată şi să te frece
Iar tu-i citeşti poezia ”Mai lasă-mi ochii” (vezi pagina 10!)
Nevasta e foc şi pară, îi dă cu sudalme, şi cu… Zei (!)
– Auzi, nu te lega de ”Măicuta mea” – vezi pagina 33!
Interesant e că soţul e marinar de cursă lungă
Şi pleacă, lăsând Georgetei răgaz de scris, timp să-i ajungă
Dacă tot are al poeziei har! Iar ea scrie…
“Să nu iubeşti un marinar!”
Când din voiaj se-ntoarce, găseşte pe masă poezia “Caută-mă!”
Şi-o caută în vecini, la coafor, la piaţă, la rude, amici –
La ore mici, când vine nevasta, şi-o ia la rost: “Unde ai fost?!”
Georgeta Țuţuianu Stănciulescu se irită:
“Auzi, mă! Şi-i recită . . .”Caută-mă!”
–  poezia – pagina 5
Zice soţul:
Numai prin toate alea nu te-am căutat
Eu vreau să te găsesc . . . în pat. 

 

Scriitorul, umoristul dl. Dumitru Miu, membru al Cenaclului literar “Mihail Sadoveanu”, al Casei Armatei din Constanţa.Poezie dedicată doamnei Georgeta Țuţuianu Stănciulescu, la lansarea cărţii sale: “Suflet de vânzare”
Veselă, o ciocârlie, Fată plină de mister,
Drăgălaşă ca o floare, Visătoare cum o rază,
Publică o cărţulie, Cu privirile spre cer,
“Sufletul e de vânzare”! – Oare se negociază?
   
Nopţile privind în zare, Lume multă pe la mare,
O munceşte doar un gând, Bate-ncetişor amorul,
Şi cu şoapte pe cărare, Doar o simplă întrebare,
– Numai sufletul îl vând! – “Cine o fi cumpărătorul?”
   
Alteri, scumpă domniţă,  
Când te “superi”, te “aprinzi”,  
Spune doar o vorbuliţă,  
– Numai sufletul îl vinzi?  

 

           

Dna Aspasia Podaru – Spirt, colega mea de la Asociaţia Culturală “Pro Basarabia şi Bucovina” din Constanţa. Doamnei Georgeta Țuţuianu Stănciulescu

Eşti o luptătoare,
Ți-ai văzut visul împlinit,
Visul demult dorit,
Vis, după care ai tânjit,
Şi ca atare,
Pe chip ţi se citeşte
O fericire mare,
Iar pe obraji şi în priviri
O anumită stare.
Şi aşa, în stilul meu,
Rimat, ritmat, versificat,
Ți-am dedicat
Ceva, ce am intitulat:

Poetei Georgeta Țuţuianu Stănciulescu – LA DEBUT.

Eşti o luptătoare,
Ai luptat şi ai învins
Editura, care
Pentru incepători,
Deci pentru debutanţi,
Este ferecată, precum o fortăreaţă;
Iar azi ne-ai invitat aici
Să luăm parte
La această lansare de carte.
În ipostaza-ţi de poetă
Nu vom face rabat de la etichetă
Şi dacă va fi cazul vom critica
Sau lăuda,
La această lansare de carte.
În ipostaza-ţi de poetă
În cea de cântăreată, deoarece, să scrii poezii
Ca “ SUFLET DE VÂNZARE”
Sau să cânţi de inimă albastră şi de dor
Nu e deloc uşor,
Şi nici la îndemana tuturor 

 

Dl. M.p.(r) Dumitru  Mihăilescu – Redactorul Şef al Revistei ”Timona” al Ligii Maiştrilor Militari de Marină din Constanţa. (Articol publicat ulterior lansării cărţii în luna iunie 2002, în Revista “Timona”.)

          Autoarea, Georgeta Țuţuianu Stănciulescu, oferă cititorilor de poezie un ghiocel gingaş din sufletul său pur şi iubitor de oameni, plantat cu grijă şi sensibilitate în paginile cărţii sugestiv intitulată ”Suflet de vânzare”. Dovedind talent şi agerime în mânuirea condeiului, Georgeta Țuţuianu Stănciulescu are însuşirile poetesei moderne, însuşiri ce o disting faţă de simplii veleitari ai spetei. Georgeta Țuţuianu posedă ingeniozitate în transcrierea în versuri a anumitor stări sufleteşti, spirit în descrierea motivelor şi o detaşare filozofică de fapte, ceea ce-i conferă obiectivitate ideii şi dezvoltării ei. Rod al unei creaţii îndelungate, autoarea fiind membră a cenaclurilor literare: “Verba Nova” al Casei de Cultură a Sindicatelor Constanţa şi “Mihail Sadoveanu” al Cercului Militar Constanţa, precum şi a Societăţii Naţionale de Poezie Haiku – Constanţa, volumul de versuri ce a văzut lumina tiparului nu este altceva decât o valoroasă bijuterie spirituală a Distinsei doamne Georgeta Țuţuianu Stănciulescu, o colaboratoare fideră a gazetei “Timona”. Las teoreticianului în literatură şi mai ales criticului, privilegiul de a pătrunde în substanţa şi universul creativ al autoarei, mie revenindu-mi bucuria de a avea în bibliotecă această carte, un adevărat calmant pentru sufletele agitate.

FOTOGRAFII DE LA LANSAREA CARTII „SUFLET DE VANZARE”

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: